To my zaopatrujemy polskie huty w materiały wsadowe.

Dowiedz się więcej o naszej działalności!

Aktualności
Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy
2019.12.09 Zarząd Spółki niniejszy informuje, że do badania sprawozdania finansowego WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zgromadzenie Wspólników WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. wybrało MW RAFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp.K. z siedzibą w Sosnowcu, posiadającą nr KRS : 0000341862
2019.02.28 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w zakresie udzielenia zamówienia w postępowaniu
p/n „Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM dla spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks”
2019.02.08 Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
2019.01.02 Ogłoszenie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS
WĘGLOKOKS STAL
Kilka słów o nas..

Z dniem 01.01.2018 r. w strukturze Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS powołano nowy podmiot: WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o., który przejął funkcje pełnione dotychczas przez Departament Hutnictwa w WĘGLOKOKS S.A. - dedykowany dla prowadzenia obrotu hutniczego.

Celem Spółki jest zaopatrzenie przedsiębiorstw zarówno wchodzących w skład Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, jak i pozostałych podmiotów z branży hutniczej w materiały wsadowe do produkcji. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w obrocie materiałami hutniczymi oraz nawiązaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi producentami materiałów wsadowych, możliwe jest zaoferowanie szerokiej gamy asortymentów.

Biorąc pod uwagę, że hutnictwo jest branżą rozwojową, budującą szerokie perspektywy dalszego funkcjonowania, WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. oferuje materiały i półprodukty w pełni odpowiadające wymaganiom Odbiorców oraz przyjętym standardom jakości, dostarczane zarówno w oparciu o zawarte umowy, jak i zamówienia składane przez Odbiorców.

Mając na uwadze rozwój firmy oraz rozszerzanie naszej oferty prowadzimy rozmowy zmierzające do nawiązania relacji handlowych z kolejnymi producentami krajowymi i zagranicznymi, zdolnymi zaoferować produkty o najwyższej jakości, dającymi perspektywy długofalowej i satysfakcjonującej współpracy.

Władze Spółki

Rada Nadzorcza

 • Sławomir Żmudziński - Przewodniczący
 • Jarosław Latacz
 • Piotr Włoch
 • Ryszard Groszek

Zarząd

 • Konstanty Ortyl - Prezes Zarządu
 • Paweł Kasowski - Wiceprezes ds. Ekonomiczno - Finansowych
Usługi
Obszary naszej działalności.
Materiały wsadowe
Obrót materiałami wsadowymi

Jako Operator dostaw materiałów hutniczych posiadamy w swej ofercie handlowej takie materiały jak:

 • kęsy i kęsiska,
 • slaby,
 • blachy gorącowalcowane w kręgach,
 • pręty płaskie,
 • walcówka,
 • drut stalowy,
 • wyroby śrubowe.

Oferujemy ponadto kompleksową obsługę w zakresie spedycji, logistyki oraz procedur celnych. W ramach obsługi logistycznej oferujemy możliwość organizacji dostaw do dowolnego rejonu kraju, transportem samochodowym bądź kolejowym.

Serwerownia
Informatyka

Zapewniamy kompleksowe utrzymanie i rozwój systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej, wyspecjalizowanych i dostosowanych do potrzeb i charakteru działalności produkcyjnej w branży stalowej. Posiadane kompetencje i doświadczenie naszych pracowników stanowią wsparcie dla realizacji celów strategicznych Spółki. Na rynku dostawców sprzętu komputerowego i oprogramowania jesteśmy postrzegani jako solidny partner.
Mamy możliwość m.in. korzystania z rabatów kupieckich czy korzystnego zakupu licencji na oprogramowanie w programach sprzedaży dedykowanych dla klientów powiązanych kapitałowo.

Grupa Kapitałowa
Jesteśmy częścią większej całości..
Grupa Kapitałowa Węglokoks
Kontakt
Informacje o spółce
WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
 • REGON 276297990
 • NIP 9691192968
 • KRS 0000163729
Dane kontaktowe
Dojazd